Dé Chalet

Algemene voorwaarden en afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden, vandaar alvast even deze praktische zaken:

 • Er wordt binnen niet gerookt, (maar een aspot kan buiten worden voorzien). Er geldt een algemeen rookverbod. Bij het overtreden van deze regel zal de waarborg ingehouden worden.
 • Er worden zelf vuilniszakken meegebracht en deze worden ook na afloop terug mee naar huis genomen.
 • Er is WC-papier alsook product om glazen te wassen voorzien. Keukenhanddoeken/schoteldoeken/ … worden zelf meegebracht.
 • Gas- en elektriciteitskosten zijn afhankelijk van eigen verbruik.
 • Bij afsluiten van het evenement zal de rekening vereffend worden en de sleutel terug worden ingeleverd.
 • De sleutel kan je hebben vanaf 8:00 (van dag van uw feest) tot 8:00 de volgende ochtend. Tenzij anders overeengekomen.
 • Indien alles proper wordt achtergelaten zullen er geen poets-kosten worden aangerekend.
  (!! Gelieve er ook aan te denken het vuilnisbakje in de Wc’s te ledigen)
 • De ter beschikking gestelde ruimte wordt geacht in goede staat te zijn bij aanvang alsook bij afsluiten van uw evenement.
 • Er mag niets opgehangen worden aan de muren van de zaal. Versieringen worden enkel aangebracht op de prikbordwand of aan de daarvoor voorziene haken in de plafond. Plakband tegen de muur wordt gesanctioneerd met een inhouding van de waarborg.
 • De toegang tot en de nooduitgang mag op geen enkele wijze belemmerd worden.
 • De huurder van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging tenzij hij/zij kan bewijzen dat deze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid van de verhuurder. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de huurder verhaald worden.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gebouw en/of de inboedel ervan, veroorzaakt door hemzelf, medewerkers, deelnemers, toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevinden ter gelegenheid van de georganiseerde activiteit.
 • Het is verboden de gereserveerde ruimte door te verhuren of deze al of niet gratis ter beschikking te stellen van derden.
 • De huurder is verplicht om de verhuurder steeds toegang te verlenen met het oog op controle over het naleven van de voorwaarden. De verhuurder kan de activiteit stopzetten indien de regels niet worden nageleefd.
 • De zaal moet na gebruik in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Bij het verlaten van het gebouw worden alle lichten te gedoofd, de verwarming dicht gedraaid en de deuren zorgvuldig gesloten.
 • Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 • De waarborg van €250 dient te worden overgeschreven binnen de 3 dagen na toekenning van uw aangevraagde datum. Dit op rekeningnummer BE05 6451 0427 9075 met vermelding datum van uw evenement. Pas na ontvangst hiervan is de reservatie definitief. Het storten van de waarborg verondersteld een instemming met de huisregels.